Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện (hợp phần cầu và đường)

Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án 2

Địa điểm : Hải Phòng

Thời gian : 02/2014 – 12/2018

Tổng giá trị gói thầu: 10.182 tỷ đông

Giới thiệu Dự án:

Dự án Xây dựng đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện là dự án đầu tư xây mới đường ô tô với mục tiêu kết nối các khu vực đang phát triển đã được quy hoạch và xây dựng nhanh chóng phía Tây Nam thành phố Hải Phòng bao gồm cả Cảng quốc tế Lạch Huyện mới và Khu Công nghiệp Đình Vũ với đường Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hiện đang được xây dựng.

Khu vực dự án nằm trong địa phận quản lý của thành phố Hải Phòng, thành phố lớn thứ ba của Việt Nam với 1,9 triệu dân và mật độ dân số năm 2008 là 1.250 người/ km2. Thành phố Hải Phòng nằm ở cửa sông Hồng, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 100 km, có cảng biển trọng yếu cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam.

Dự án này rất cần thiết cho chương trình phát triển khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải với mục tiêu kết nối Cảng quốc tế Lạch Huyện và Khu kinh tế Nam Đình Vũ với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Phạm vi Gói thầu:

Toàn tuyến dài 15,63km, bao gồm ba (3) hợp phần chính như sau:

Phần phía Hải An: từ Nút giao Tân Vũ đến mố phía Tây cầu dẫn, với chiều dài 4,50 km, bao gồm phần bờ đắp với cầu Sông Cấm và Nút giao Đình Vũ.

Phần cầu: có chiều dài 5.442,9m, bao gồm cầu dẫn phía Tây (phía Hải An 4.433,7m), cầu chính (490,0m) và cầu dẫn phía Đông (Bên Cát Hải 519,2m).

Phần phía Cát Hải: mố phía Đông của Cầu dẫn phía Đông đến điểm cuối dự án với chiều dài là 5,69 km, bao gồm phần đường với một (1) cống hộp chui dân sinh, bốn (4) cống hộp đường thủy và 1.100m mái ta-luy (bằng đá hộc xây vữa).