Thi công đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống thoát nước, sơn kẻ tín hiệu và các công trình phụ trợ đồng bộ thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

Chủ đầu tư : Tổng công ty Đầu tư phát triển & Quản lý dự án Hạ tầng giao thông Cửu Long

Địa điểm : Thành phố HCM

Thời gian : 7/2020 – 12/2021

Tổng mức đầu tư : 1.351 tỷ