Gói thầu số 2-XL thuộc dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết – Dầu Giây

Gói thầu số 2-XL: Thi công xây dựng đoạn Km16+400- Km47+672 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) thuộc dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết – Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Thăng Long

Địa điểm: Bình Thuận

Thời gian : 1/2021 – 1/2023

Tổng mức đầu tư : 1.911 tỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *