Gói thầu: Xây lắp hạng mục giao thông, thoát nước thuộc dự án: Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý

Gói thầu: Xây lắp hạng mục giao thông, thoát nước thuộc dự án: Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng

Địa điểm: Đà Nẵng

Thời gian : 4/2020 – 7/2021

Tổng mức đầu tư : 536 tỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *