Gói thầu XL-02 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ

Gói thầu XL-02: Xây dựng đoạn tuyến Km113+500 – Km120+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1

Chủ đầu tư: Tổng công ty ĐTPT&QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long

Địa điểm: Đồng Tháp

Thời gian : 1/2021 – 1/2023

Tổng mức đầu tư : 705 tỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *