Gói thầu XL9: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km78+000 – Km81+500  (bao gồm các cầu: Khe Thương,  Tuần, Châu Ê, cầu vượt TL12B, cầu vượt QL49, cầu vượt tránh Huế)

Gói thầu XL9: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km78+000 – Km81+500  (bao gồm các cầu: Khe Thương,  Tuần, Châu Ê, cầu vượt TL12B, cầu vượt QL49, cầu vượt tránh Huế)

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Địa điểm: Thừa Thiên Huế

Thời gian : 1/2020 – 1/2021

Tổng mức đầu tư : 623 tỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *