Avatar
Avatar

LĨNH VỰC KHÁC

  • Gia công chế tạo dầm cầu thép, cấu kiện thép
  • Thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình giao thông và công trình thuộc ngành khác