Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý

Trang Chủ / / Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý

  • Chủ dự án : Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng
  • Địa điểm : Đà Nẵng
  • Thời gian : 4/2020 – 7/2021
  • Tổng mức đầu tư : 536 tỷ

Thông tin dự án


Gói thầu: Xây lắp hạng mục giao thông, thoát nước thuộc dự án: Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý