Thư Ngỏ

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn CIENCO4 tự hào với truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bước vào thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế, CIENCO4 đã và đang phát triển sản xuất kinh doanh đúng hướng, với ý chí vươn lên mạnh mẽ, không ngừng đổi mới tổ chức quản lý, đầu tư thiết bị công nghệ, duy trì và phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm đời sống ổn định cho người lao động, coi trọng lợi ích của khách hàng và đối tác, thực hiện cạnh tranh lành mạnh. Từ năm 2000 đến 2010 Tập đoàn liên tục là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Ngành Giao thông vận tải, được Nhà nước và Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý, năm 2008 Tập đoàn được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Mục tiêu phát triển đến năm 2025 là xây dựng CIENCO4 phát triển bến vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trên thị trường; đa dạng hóa ngành nghề, lấy ngành nghề xây dựng giao thông là chủ yếu, phát triển ngành nghề khác một cách hợp lý, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại trong sản xuất kinh doanh, chăm lo giải quyết tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, phát triển Tập đoàn thành đơn vị có thương hiệu mạnh.

Với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý năng động, sáng tạo; đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao; đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề cùng trang thiết bị, công nghệ hiện đại…CIENCO4 mong muốn tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với các khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước trên các lĩnh vực xây dựng, đầu tư và phát triển kinh tế theo phương châm bình đẳng và cùng có lợi, CIENCO4 cam kết sẽ mang đến cho các đối tác, khách hàng sự tin tưởng và hài lòng.

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 là đơn vị kế thừa truyền thống Cục Công trình I – Bộ Giao thông vận tải được thành lập ngày 27/12/1962 để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Trải qua hơn 60 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, Tập đoàn Cienco4 đã nhiều lần được tổ chức lại với những tên gọi sau:

– Ngày 27/12/1962, Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 1477-QĐ/TL thành lập Cục Công trình trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

– Năm 1966, Cục Công trình đổi tên thành Cục Công trình I;

– Năm 1976, Cục Công trình I chuyển sang làm nhiệm vụ khôi phục, xây dựng kinh tế và được đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp công trình I;

– Cuối năm 1982, đổi tên thành Liên hiệp các Xí nghiệp Xây dựng công trình giao thông 4;

– Năm 1991, Bộ Giao thông vận tải quyết định tách lực lượng xây dựng cơ bản trong Liên hiệp và thành lập Tổng công ty Xây dựng công trình Miền Trung;

– Tháng 12/1995, Bộ giao thông vận tải ra Quyết định số 4985/QĐ-BGTVT đổi tên Tổng công ty Xây dựng công trình Miền Trung thành Tổng công Xây dựng công trình giao thông 4;

– Ngày 22/8/2007, Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 2601/QĐ-BGTVT thành lập Công ty mẹ – Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4. Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con;

– Ngày 25/6/2010, Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 1757/QĐ-BGTVT chuyển Công ty mẹ – Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Ngày 06/01/2014 Thủ tướng chính phủ ra Quyết định số 27/QĐ-TTg Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4.

– Ngày 01/6/2014 Tổng công ty chính thức chuyển sang mô hình hoạt động Công ty cổ phần và lấy tên là: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP;

– Ngày 27/4/2017 Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (viết tắt Tập đoàn CIENCO4).

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn CIENCO4 với đội ngũ cán bộ công nhân viên được tôi luyện trong chiến đấu và trong xây dựng kinh tế, với ý chí vươn lên mạnh mẽ, không ngừng đổi mới tổ chức quản lý, đầu tư thiết bị công nghệ, duy trì và phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm đời sống ổn định cho người lao động, coi trọng lợi ích của khách hàng và các đối tác, thực hiện cạnh tranh lành mạnh, phát triển Tập đoàn bền vững. Từ năm 2000 đến nay Tổng công ty liên tục là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Ngành Giao thông vận tải, được Đảng, Nhà nước và Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý, năm 2008 Tổng công ty được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, năm 2013 Tổng công ty vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”

Thương hiệu của Tập đoàn CIENCO4 ngày càng được khẳng định là thương hiệu mạnh trong lĩnh vực xây dựng giao thông.

Với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý năng động, sáng tạo; đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao; đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề cùng trang thiết bị, công nghệ hiện đại… Tập đoàn CIENCO4 mong muốn tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với các khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước trên các lĩnh vực xây dựng, đầu tư và phát triển kinh tế theo phương châm bình đẳng và cùng có lơi, Cienco4 cam kết sẽ mang đến cho các đối tác, khách hàng sự tin tưởng và hài lòng.

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Trong hơn 60 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu và sản xuất kinh doanh, tập thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Cienco4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý:

 • Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
 • Danh hiệu Anh hùng lao động
 • Huân chương Hồ Chí Minh
 • Huân chương Độc lập hạng Nhì
 • Huân chương Độc lập hạng Ba
 • Huân chương Lao động hạng Nhất
 • Huân chương Lao động hạng Nhì
 • Huân chương Lao động Hạng Ba
 • Cờ thi đua luân lưu của Chính phủ
 • Giải thưởng Ngôi sao vàng chất lượng Quốc tế tổ chức tại Pháp năm 2012
 • Giải thưởng Bạch kim chất lượng quốc tế tổ chức tại Thụy Sỹ năm 2013
 • Giải thưởng cho doanh nghiệp xuất sắc của Hội đồng thương mại Châu Âu tổ chức tại Italy năm 2014
 • Giải thưởng cho nhà lãnh đạo xuất sắc của Hội đồng thương mại Châu Âu tổ chức tại Italy năm 2014

MỤC TIÊU

“ Xây dựng Tập đoàn CIENCO4 phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường; đa dạng hoá ngành nghề, lấy ngành nghề xây dựng giao thông là chủ yếu, phát triển ngành nghề sản phẩm khác hợp lý, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại tiên tiến trong sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đảng bộ và các Đoàn thể vững mạnh toàn diện; chăm lo giải quyết tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Tăng cường tích luỹ để nâng cao tiềm lực, phát triển Tập đoàn CIENCO4 thành đơn vị có thương hiệu mạnh trong nước và trên thế giới”.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quá trình phát triển và trưởng thành của Tập đoàn CIENCO4 được thể hiện qua biểu đồ giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh sau: