Avatar
Avatar

ĐẦU TƯ

  • Đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, nhà máy thủy điện loại nhỏ và kết cấu hạ tầng khác theo hình thức BOT, BOO,BT
  • Kính doanh Bất động sản, chứng khoán, đầu tư tài chính